print_logo

OPĆA PRAVILA IZDAVANJA I KORIŠTENJA KARTICE POGODNOSTI XYZ

Ova opća pravila određuju uvjete korištenja kartice pogodnosti XYZ čiji izdavatelj je AB-LINE d.o.o.Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (u nastavku: „Kartica pogodnosti“).

Pojmovi, koji se koriste u ovim općim pravilima imaju sljedeće značenje:

Imatelj je fizička osoba starija od 15 godina, u čije ime zakonski zastupnik ispuni Pristupnu izjavu ili fizička osoba starija od 18 godina, koja ispuni Pristupnu izjavu (u Pristupnoj izjavi svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) i kojoj na temelju Pristupne izjave AB-LINE d.o.o.Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo izda Karticu pogodnosti XYZ.

Trgovačka društva u Sportini Group – društva članice poslovnog sistema Sportina Group u kojima Imatelj može koristiti Karticu pogodnosti kluba XYZ jesu:

u Hrvatskoj:
Sportina d.o.o., Remetinečka cesta 139, Zagreb,
Tom Tailor Zagreb d.o.o., Remetinečka cesta 139, Zagreb.

u Sloveniji:
Tom Tailor Lesce, Alpska cesta 43, Lesce,
Sportina Bled d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce.

u Srbiji:
Sportina d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 102, Beograd,
Tom Tailor d.o.o., Omladinskih brigada 102, Beograd,

u Bosni i Hercegovini:
AB-LINE d.o.o.Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo,
Tom Tailor d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo.

u Crnoj Gori:
Sportina d.o.o. Podgorica, Cetinjski put bb, Podgorica.

u Bugarskoj:
Sportina Eood, Vitosha No 146B, Sofija,
Tom Tailor Sofia, Vitosha No 146B, Sofija.

na Kosovu:
Sportina & Albi Zona e re industriale Veternik, Priština.

Države u kojima Imatelj može korisiti pogodnosti kluba XYZ su: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Bugarska i Kosovo.

1. KARTICA

Kartica kluba XYZ je Kartica pogodnosti koja njenim Imateljima omogućuje dodatne pogodnosti koje mogu iskoristiti prilikom kupovine u prethodno navedenim poslovnicama i prodajnim jedinicama društava članica poslovnog sistema Sportina Group u svim državama u kojima Imatelj može korisiti pogodnosti kluba XYZ, a u skladu s ovim Općim pravilima izdavanja i korištenja Kartice pogodnosti Kluba XYZ (u nastavku: „Pravila“).

Popis odabranih poslovnica i prodajnih jedinica u kojima Imatelj može koristiti Karticu pogodnosti i popis poslovnica i prodajnih jedinica u kojima Imatelj može dobiti Karticu pogodnosti nalazi se na internet stranici www.xyz-club.com i na prodajnim mjestima u kojima Imatelj može dobiti Karticu pogodnosti Kluba XYZ.

2. IMATELJ

Kartica pogodnosti XYZ može se izdati svakoj fizičkoj osobi starijoj od 15 godina, u čije ime njezin zakonski zastupnik ispuni Pristupnu izjavu (u Pristupnoj izjavi svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) na jednom od prodajnih mjesta Kluba XYZ ili putem portala www.xyz-club.com, ili fizičkoj osobi starijoj od 18 godina, koja ispuni Pristupnu izjavu (u Pristupnoj izjavi svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) na jednom od prodajnih mjesta uključenih u Klub XYZ ili putem portala www.xyz-club.com.

Ispunjavanjem Pristupne izjave odnosno registracijom putem internet stranice www.xyz-club.com (svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) osoba postaje član Kluba XYZ, te garantuje za tačnost ličnih podataka koje je naveo/navela prilikom registracije.

Potpisom na Pristupnoj izjavi ili potvrdom podataka upisanih na portalu www.xyz-club.com pojedinac potvrđuje da se slaže s ovim Pravilima odnosno da je ista pročitao te da ih prihvata.

Izdavatelj će najkasnije u roku od 60 dana nakon dobijene Pristupne izjave poslati Imatelju Karticu pogodnosti kluba XYZ.

Izdavanjem Kartice pogodnosti, njezin Imatelj postaje član Kluba XYZ. Članstvo u Klubu XYZ je dobrovoljno i besplatno, a svaki član može istupiti iz Kluba XYZ slanjem zahtjeva za prestankom članstva, u skladu s ovim Pravilima.

Jedna fizička osoba može dobiti samo jednu Karticu pogodnosti Kluba XYZ. Fizičkoj osobi koja zatraži izdavanje Kartice pogodnosti prema istim ličnim podacima (ime, prezime, adresa, datum rođenja) već postojećeg Imatelja Kartice pogodnosti, ne može biti izdana još jedna Kartica pogodnosti XYZ.

Kartica pogodnosti XYZ nije prenosiva i smije je koristiti isključivo Imatelj.

Kad Imatelj temeljem Kartice pogodnosti koristi dodatne pogodnosti, članica Sportina Group, u kojoj Imatelj želi koristiti dodatne pogodnosti, ima pravo od Imatelja zahtijevati da pokaže neki lični dokument potreban za identifikaciju Imatelja kao vlasnika Kartice pogodnosti XYZ.

3. IZDAVATELJ/UPRAVITELJ

Izdavatelj i upravitelj Kartice pogodnosti XYZ je AB-LINE d.o.o.Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (u nastavku: „Izdavatelj“).

Potpisom Pristupne izjave, Imatelj Kartice pogodnosti XYZ potvrđuje da je upoznat s time i da pristaje da AB-LINE d.o.o.Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo, kao društvo kćer Sportina Group u Bosni i Hercegovini, te ostali članovi Sportina Group, prikupljaju i prosljeđuju njegove/njene lične podatke, u skladu s ovim Pravilima, ugovornom izvršitelju obrade kartica pogodnosti, društvu Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Republika Slovenija i drugim ugovornim izvršiteljima obrade društva Sportina Bled d.o.o.

Trgovačka društva u sklopu Sportina Group obvezuju se prikupljati, obrađivati, osiguravati zaštitu i koristiti lične podatke Imatelja Kartica pogodnosti u skladu s ovim Pravilima i primjenjivim propisima Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije, kao i relevantnim pravilima Europske Unije koja se odnose na zaštitu osobnih podataka (Direktiva 95/46/EC Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom prijenosu takvih podataka (CELEX 31995L0046)).

4. LIČNI PODACI

Imatelj Kartice pogodnosti XYZ potpisom Pristupne izjave (u Pristupnoj izjavi svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) ili ispunjenjem internetskog obrasca na internet portalu www.xyz-club.com, daje saglasnost za obradom svojih ličnih podataka iz Pristupne izjave ili internetskog obrasca (ime, prezime, adresa, država prebivališta i pol) te podataka o obavljenoj kupovini društva AB-LINE d.o.o.Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo, Bosna i Hercegovina kao voditelju baze ličnih podataka Kartice pogodnosti XYZ, u svrhe određene ovim Pravilima i u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (Zakon o zaštiti ličnih podataka >>Sl. Glasnik BiH<< br.: 49/06; 76/11).

Lični podaci koje AB-LINE d.o.o.Sarajevo prikuplja od strane pristupnika – Imatelja Kartice pogodnosti XYZ iz Pristupne izjave, jesu sljedeći podaci: ime, prezime, adresa prebivališta, država prebivališta, pol, datum rođenja, adresa elektronske pošte i telefonski broj. Osim navedenih osobnih podataka, koje Imatelj Kartice pogodnosti daje prilikom ispunjavanja Pristupne izjave, AB-LINE d.o.o. Sarajevo uz saglasnost Imatelja Kartice pogodnosti prikuplja i obrađuje podatke o kupovinama Imatelja Kartice pogodnosti u poslovnicama – prodajnim mjestima Kluba XYZ, na način kako je to propisano u tački 4. i 5. ovih Pravila.

Voditelj zbirke osobnih podataka prikuplja i obrađuje sljedeće podatke o obavljenim kupovinama Imatelja Kartice pogodnosti – sve podatke navedene na paragon bloku (račun): Poduzeće i poslovnica, u kojima je Imatelj obavio kupnju, vrijeme kupnje, broj računa, mjesto kupnje, datum, EAN-kod proizvoda, naziv proizvoda, popust, količina, cijena, PDV, vrijednost proizvoda, iznos kupnje, način plaćanja i prodavač.

EAN-kod naveden na paragon bloku detaljnije definira kupljeni proizvod i omogućuje prikupljanje sljedećih podataka: tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka itd.

Ti podaci upotrebljavaju se za analizu običaja kupnje i za izvođenje pokazatelja, koji pomažu odrediti profil pojedinog člana Kluba XYZ i tako Sportini d.o.o. omogućuju pripremu personaliziranih ponuda.

Podaci koje upravitelj obrađuje za provođenje analize običaja kupnje i izvođenje pokazatelja, uključuju i sljedeće vrste osobnih podataka: najomiljenija trgovina (u odnosu na ostvaren promet), najčešće posječena trgovina, najomiljenija robna marka (u odnosu na ostvaren promet), najčešće kupovana robna marka, dan zadnje kupnje i zadnja trgovina u kojoj je ta kupnja bila obavljena, koliko puta prosječno je Imatelj kupovao u trgovačkim društvima članicama Sportina Group (u prošloj godini), koliki je prosječni MD odnosno pokazatelj da li stranka više voli kupovati za vrijeme akcije ili za vrijeme redovite ponude, najuspješniji promidžbeni kanal (na koji se stranka odaziva), promet tekuće godine i promet prošle godine, datum prijave, raspršenost kupnje (u koliko različitih poslovnica stranka kupuje) i podatke o kupnji: vrijeme kupnje, poslovnica, proizvod, iznos kupnje, popust, vrsta akcije i druge moguće vrste osobnih podataka o kupnji: vrijeme, poslovnica kupnje, proizvod, iznos kupnje, popust, vrsta akcije i sl.

5. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Imatelj Kartice pogodnosti - član Kluba XYZ svojim potpisom na Pristupnoj izjavi potvrđuje točnost i istinitost podataka koji su navedeni na Pristupnoj izjavi, te Izdavatelju Kartice daje suglasnost za prikupljanje i elektronsku obradu podataka iz točke 4. ovih Pravila. Imatelj Kartice pogodnosti (kupac) odgovara za istinitost i točnost svih podataka koje navede na obrascima povezanim s uporabom Kartice pogodnosti XYZ.

SPORTINA d.o.o., Kovinska 12, Zagreb i ugovorni izvršitelj obrade će podatke koje Imatelji Kartice pogodnosti XYZ daju prilikom potpisivanja Pristupne izjave, povezati s podacima o kupnjama i transakcijskim podacima. Svi podaci će biti sačuvani u bazi podataka u društvu Sportina Bled d.o.o., Lesce, Republika Slovenija i/ili kod njenih ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka, na način koji osigurava zaštitu od neovlaštenog pristupa osobnim podacima Imatelja Kartica pogodnosti. 

Svi osobni podaci, kao i podaci o obavljenim kupnjama bit će redovno analizirani, izdavatelj će ih koristiti za podjelu, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodjeljivanje dodatnih boniteta i neposredan marketing. Kontaktni podaci Imatelja Kartice pogodnosti XYZ bit će korišteni za obavještavanje o promocijskim ponudama i drugim aktivnostima trgovačkih društava u poslovnom sustavu Sportina Group.

Voditelj zbirke osobnih podataka može Imatelju Kartice pogodnosti slati promotivne ponude trgovačkih društava članova Sportina Group ili njihovih ugovornih partnera. U vezi sa slanjem promotivnih ponuda, ugovorni partneri trgovačkih društava članova Sportina Group nemaju pravo pristupa osobnim podacima Imatelja Kartice pogodnosti XYZ.

Voditelj baze ličnih podataka može za gore navedene svrhe obrađivati lične podatke Imatelja Kartica pogodnosti XYZ, čiji izvor potječe iz pojedinog pravnog naslova i za svrhe izvršenja vlastitih ugovornih obaveza do istog pojedinca iz drugih pravnih naslova i za svrhe pregovora za sklapanje drugih pravnih naslova sa istim pojedincem.

Voditelj baze ličnih podataka može lične podatke Imatelja Kartice pogodnosti povezati s podacima drugih Imatelja Kartice pogodnosti i obrađivati ih u gore navedene svrhe.

Podaci se daju dobrovoljno. Međutim, ako ispitanik osobne podatke, koji se prikupljaju i smatraju obaveznim ne želi dati voditelju baze ličnih podataka, ne može postati Imatelj Kartice pogodnosti XYZ.

Podaci o Imateljima Kartica pogodnosti smiju se prosljeđivati ugovornim obrađivačima podataka voditelja baze ličnih podataka, koji za njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o Imateljima. Ugovorni obrađivači su, pored trgovačkih društava u Sportini Group, i društva koja Imateljima šalju SMS/MMS poruke, društva koja se bave štampom, društva koja održavaju programsku opremu i baze podataka voditelja baza.

Ako Imatelj Kartice obavi kupovinu u društvu članici Sportina Group, to društvo će se, u svrhu provjere bonitetnog razreda Imatelja, povezati s centralnom bazom podataka na poslužitelju ugovornog izvršitelja obrade, firme Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Republika Slovenija. Podaci o obavljenoj kupovini automatski se upisuju u centralnu bazu podataka ugovornog izvršitelja obrade podataka i pohranjuju u društvu članici Sportina Group, u kojem je Imatelj Kartice pogodnosti XYZ obavio kupovinu.
Imatelj Kartice pogodnosti XYZ saglasan je da voditelj baze podataka prosljeđuje njegove/njene lične podatke, u svrhu provjeravanja bonitetnog razreda Imatelja Kartice pogodnosti, društvu članici Sportina Group za potrebe odobravanja popusta Imatelju prilikom kupovine. Imatelj Kartice pogodnosti saglasan je, da društvo članica Sportina Group prosljeđuje podatke o kupovini Imatelja društvu Sportina Bled d.o.o. u svrhu praćenja redovite kupovine Imatelja iz kojih podataka se mogu postaviti bonitetni razredi i za druge svrhe obrade navedene u ovim općim Pravilima.

Imatelj Kartice pogodnosti je također saglasan, da se njegovi lični podaci i podaci o njegovoj kupovini pohrane u centralnoj bazi Sportine Group, kod ugovornog izvršitelja obrade društva Sportina Bled, d.o.o.

Imatelj Kartice pogodnosti XYZ saglasan je, da i u odabranim poslovnicama i prodajnim jedinicama u svim državama u kojima može koristiti Karticu pogodnosti XYZ, prikuplja vrijednosti kupovine i koristi popuste sa Kartice pogodnosti XYZ.

U vezi sa mogučnošću iznošenja ličnih podataka iz Bosne i Hercegovine u odabrane poslovnice i prodajne jedinice Sportina Group u svim državama u kojima Imatelj može koristiti Karticu pogodnosti XYZ, Imatelj izjavljuje i garantuje, da je sa strane voditelja baze ličnih podataka bio obaviješten o posljedicama takvog iznošenja i upozoren na činjenicu, da država u koju se podaci iznose, možda nema odgovarajuće uređenu zaštitu ličnih podataka.

Podaci se iznose iz Bosne i Hercegovine u odabrane poslovnice i prodajne jedinice u sve države u kojima Imatelj može koristiti Karticu pogodnosti XYZ.

Svaki pristupnik – Imatelj Kartice pogodnosti XYZ potpisom Pristupne izjave potvrđuje da je obaviješten o navedenim svrhama i načinu obrade svojih ličnih podataka i daje izričitu saglasnost za takvu obradu svojih ličnih podataka. Imatelj Kartice pogodnosti XYZ može u bilo kojem trenutku pisanim putem ili na drugi način predviđen Pravilima (primjerice, putem elektronske pošte) zahtijevati od AB-LINE d.o.o. Sarajevo i/ili izravno od Sportine Bled d.o.o., trajni ili privremeni prestanak korištenja njegove/njene adrese elektronske pošte ili telefonskog broja za namjenu neposrednog marketinga. Izdavatelj Kartice pogodnosti dužan je u roku od 15 dana od primanja takvog zahtjeva Imatelja Kartice pogodnosti, spriječiti dalju upotrebu ličnih podataka takvog Imatelja za namjenu neposrednog marketinga te istog/istu u roku od sljedećih 5 dana pisanim putem ili na drugi način (primjerice, putem elektronske pošte) o tome obavijestiti. Imatelj Kartice pogodnosti može nakon prestanka korištenja njegove/njene adrese elektronske pošte ili telefonskog broja za svrhe neposrednog marketinga i dalje koristiti sve pogodnosti Kartice pogodnosti XYZ.

Ukoliko Imatelj Kartice pogodnosti XYZ zahtijeva prestanak upotrebe svih njegovih ličnih podataka, uključujući njegovu prijavljenu adresu prebivališta, za namjenu neposrednog marketinga, takav će se zahtjev tumačiti kao zahtjev za prestankom članstva u Klubu XYZ, kojem zahtjevu će biti udovoljeno odjavom navedenog Imatelja Kartice pogodnosti iz baze podataka o Imateljima Kartica pogodnosti XYZ. Po odjavi takvog Imatelja iz baze podataka Kluba XYZ, izdana Kartica pogodnosti bit će povučena i više neće vrijediti u poslovnicama – prodajnim mjestima Kluba XYZ.

AB-LINE d.o.o. Sarajevo ili ugovorni izvršitelj obrade može lične podatke iz Kartice pogodnosti čuvati do 5 godina nakon prestanka ugovora, a podatke o pojedinoj kupovini najmanje 6 godina nakon svake kupovine.

6. POGODNOSTI

Kartica pogodnosti XYZ djeluje po načelu zbrajanja vrijednosti svih kupovina Imatelja obavljenih u nekom od Trgovačkih društava članica poslovnog sistema Sportina Group izričito navedenih u ovim Pravilima. Vrijednost, odnosno iznos svake redovne kupovine unosi se u računarski sistem, te se Imatelj, ovisno o iznosu obavljenih kupovina, svrstava u određeni bonitetni razred, slijedom čega mu se pri svakoj sljedećoj kupovini odobrava popust predviđen za taj bonitetni razred. Kada Imatelj Kartice pogodnosti XYZ svojim kupovinama u jednoj bonitetnoj godini dosegne viši bonitetni razred od trenutačnog, pri svakoj sljedećoj kupovini obračunat će mu se visina popusta u skladu s važećom tabelom bonitetnih razreda Kluba XYZ, koja vrijedi dok Imatelj Kartice pogodnosti ne dostigne sljedeći viši bonitetni razred.

Bonitetno razdoblje u kojem se Imatelju Kartice pogodnosti zbraja vrijednost kupovina radi dostizanja višeg bonitetnog razreda ograničeno je na jednu kalendarsku godinu, odnosno u obzir se uzima vrijednost kupovina ostvarenih u razdoblju od 1. januara do 31. decemra tekuće godine. Na početku svake nove kalendarske godine, ukupna se vrijednost kupovina ponovno postavlja na 0 (nulu), međutim, bonitetni razred koji je Imatelj Kartice pogodnosti dostigao na kraju kalendarske godine prenosi mu se u sljedeću kalendarsku godinu. Dakle, popust na početku kalendarske godine zavisi o iznosu koji je Imatelj Kartice pogodnosti potrošio u prošloj kalendarskoj godini u nekom od Trgovačkih društava članica poslovnog sistema Sportina Group izričito navedenih u ovim Pravilima.

Izdavatelj zadržava pravo dodjeljivanja i poništavanja dodatnih boniteta i pogodnosti po vlastitoj procjeni.

Bonitetni razredi Kluba XYZ:

Za promete ostvarene na prodajnim mjestima, u kojima Imatelj može koristiti Karticu pogodnosti XYZ, za Imatelje iz Bosne i Hercegovine vrijedi sljedeća lokalna ljestvica:

Bonitetni razred Ukupna vrijednost kupovina u KM Visina popusta
1.razred od 0 do 1.999,99 KM 0%
2.razred od 2.000 do 4.999,99 KM 5%
3.razred od 5.000 do 9.999,99 KM 10%
4.razred iznad 10.000 KM 15%

 

Ako član kluba obavi kupovinu u stranoj državi, vrijednost kupovine mu se preračunava u valutu KM skladno s važećom kursnom listom na dan kupovine. Također mu se u isto vrijeme njegova lokalna ljestvica (ako ne živi u državi u kojoj je službena valuta plaćanja KM) preračunava u valutu KM. Uz pomoć tih promjena, popust će mu se obračunati u skladu s lokalnom ljestvicom.

7. UVJET ZA KORIŠTENJE POGODNOSTI I OGRANIČENJA

Uvjet za korištenje pogodnosti od strane Imatelja Kartice pogodnosti je predočavanje Kartice pogodnosti XYZ na blagajni prodajnog mjesta prilikom kupovine robe. Nakon što je plaćanje robe već izvršeno, naknadni upis kupovine nije moguć, niti je moguće naknadno iskorištavanje popusta. Bez pravovremeno predočene Kartice pogodnosti XYZ na blagajni nije moguće niti korištenje drugih pogodnosti.

Kartica pogodnosti XYZ ne vrijedi tokom sezonskih rasprodaja i na proizvode koji se već prodaju uz popust. Popusti se ne zbrajaju. Međutim, vrijednost kupljenih proizvoda snižene cijene pridodaje se vrijednosti kupovine Imatelja koja se odnosi na pojedinu Karticu pogodnosti.

U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad računarskog sistema na prodajnim mjestima Kluba XYZ, odnosno kada iz navedenih razloga bonitetni sistema ne radi te uslijed navedenog korištenje pogodnosti s naslova Kartice pogodnosti nije moguće, AB-LINE d.o.o. niti bilo koje od njegovih povezanih društava nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja bi po toj osnovi mogla nastati Imateljima Kartice pogodnosti.

8. DODATNE POGODNOSTI

Kartica pogodnosti XYZ njezinim Imateljima omogućuje i različite kratkoročne pogodnosti koje su individualno prilagođene u odnosu na lične i/ili transakcijske podatke pojedinih Imatelja Kartice pogodnosti, a o kojim pogodnostima se navedeni Imatelji Kartice pogodnosti obavještavaju putem telefona, SMS/MMS poruka, obične pošte ili elektronske pošte, i objavljivanjem na internetskom portalu www.xyz-club.com.

9. PORTAL

Internetski portal www.xyz-club.com sadrži ulaznu tačku putem koje Imatelj Kartice pogodnosti XYZ može pratiti svoj profil, dakle stanje na Kartici pogodnosti, bonitete i kratkoročne pogodnosti, te uređivati svoje lične podatke u skladu s ovim Pravilima. 

Pristup ličnom profilu Imatelja na portalu www.xyz-club.com moguć je putem adrese elektronske pošte navedene na pristupnici ili na portalu i lozinkom, koja se šalje Imatelju Kartice pogodnosti na njegovu adresu elektronske pošte koju je naveo prilikom registracije u Klub XYZ, a nakon uspješne aktivacije računa.

10. PROMJENA PODATAKA

U slučaju da Imatelj Kartice pogodnosti promijeni svoje lične podatke koje je naveo u Pristupnoj izjavi ili na portalu www.xyz-club.com, isti se obvezuje o promjeni podataka obavijestiti Izdavatelja Kartice pogodnosti u roku od 30 dana od dana nastale promjene, dopisom upućenim na adresu sjedišta društva AB-LINE d.o.o.Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo ili slanjem poruke na adresu elektronske pošte: klubxyz@sportina.ba.

Imatelj Kartice pogodnosti svoje lične podatke može promijeniti i na portalu www.xyz-club.com u svom osobnom profilu.

 

11. ZAMJENA KARTICE

 

Gubitak ili krađu Kartice pogodnosti Imatelji Kartice pogodnosti Kluba XYZ mogu prijaviti poštom neposredno na adresu sjedišta Izdavatelja, AB-LINE d.o.o.Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo, Bosna i Hercegovina ili na telefon +387 33 555 846 ili na adresu elektronske pošte klubxyz@sportina.ba. Izdavatelj će najkasnije u roku od 90 dana nakon dobivene obavijesti o promjeni ličnih podataka Imatelja poslati Imatelju novu Karticu pogodnosti. Sve pogodnosti s izgubljene ili ukradene Kartice pogodnosti se u roku od 15 dana od prijave prenose na novu Karticu pogodnosti. Izdavatelj će staru Karticu pogodnosti blokirati odmah po prispijeću obavijesti o njezinom gubitku, odnosno krađi.

U slučaju da je Kartica pogodnosti XYZ Imatelju otuđena, Izdavatelj ne preuzima odgovornost za korištenje pogodnosti temeljem Kartice pogodnosti od strane trećih neovlaštenih osoba.

Za moguće dodatne informacije povezane sa klubom XYZ, članove kluba molimo da se obrate na besplatni telefonski broj +387 33 555 846.

12. PRESTANAK ČLANSTVA

Kartica pogodnosti XYZ vrijedi do pisanog opoziva od strane Izdavatelja ili do zaprimanja izjave Imatelja Kartice pogodnosti kojom zahtjeva prestanak članstva u Klubu XYZ. Imatelj Kartice pogodnosti XYZ može u bilo kojem trenutku pisanom izjavom poslanom poštom na adresu sjedišta Izdavatelja navedenu u prethodnoj tački ovih Pravila, ili elektronskom poštom na email adresu klubxyz@sportina.ba zahtijevati da trgovačka društva u poslovnom sistemu Sportina Group prestanu koristiti njegove/njene lične podatke na načine i za namjene navedene u toj izjavi, i tako istupiti iz kluba XYZ te se odriče prava na Karticu pogodnosti XYZ i svih pogodnosti koje iz tog naslova proizlaze.

Unatoč prestanku članstva Imatelja u Klubu XYZ voditelj baze ličnih podatka smije neke podatke o Imatelju čuvati još najviše pet godina (opći rok zastare) nakon prestanka članstva.

Ako Karticom pogodnosti XYZ u roku od dvije godine nije napravljena nijedna kupovina, ona automatski dobiva status neaktivne kartice. Takvu Karticu pogodnosti Izdavatelj ima pravo poništiti bez da prethodno o tome obavijesti Imatelja.

13. OBJAVA PRAVILA

Ova Pravila vrijede od dana njihove objave na internetskoj stranici www.xyz-club.com.

Izdavatelj zadržava pravo naknadne izmjene ovih Pravila, ukidanja Kluba XYZ i poništenja Kartica pogodnosti XYZ. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.xyz-club.com i vrijede od dana njihove objave. Ako se Imatelj Kartice pogodnosti XYZ koristi Karticom pogodnosti i nakon tako objavljenih promjena, znači da je s njima saglasan i da je na iste pristao.