print_logo

Pogodnosti

Kartica pogodnosti XYZ djeluje po načelu zbrajanja vrijednosti svih kupovina Imatelja obavljenih u nekom od Trgovačkih društava članica poslovnog sistema Sportina Group izrekom navedenih  u ovim pravilima. Vrijednost, odnosno iznos svake redovne kupovine unosi se u računalni sistem, te se Imatelj, ovisno o iznosu obavljenih kupovina, svrstava u određeni bonitetni razred, slijedom čega mu se pri svakoj sljedećoj kupovini odobrava popust predviđen za taj bonitetni razred. Kada Imatelj Kartice pogodnosti XYZ svojim kupovinama u jednoj bonitetnoj godini dosegne viši bonitetni razred od trenutačnog, pri svakoj sljedećoj kupovini obračunat će mu se visina popusta u skladu s važećom tabelom bonitetnih razreda Kluba XYZ, koja vrijedi dok Imatelj Kartice pogodnosti ne dostigne sljedeći viši bonitetni razred.

Bonitetno razdoblje u kojem se Imatelju Kartice pogodnosti zbraja vrijednost kupovina radi dostizanja višeg bonitetnog razreda ograničeno je na jednu kalendarsku godinu, odnosno u obzir se uzima vrijednost kupovina ostvarenih u razdoblju od 1. januara do 31. decembra tekuće godine. Na početku svake nove kalendarske godine, ukupna se vrijednost kupovina ponovno postavlja na 0 (nulu), međutim, bonitetni razred koji je Imatelj Kartice pogodnosti dostigao na kraju kalendarske godine prenosi mu se u sljedeću kalendarsku godinu. Dakle, popust na početku kalendarske godine zavisi o iznosu koji je Imatelj Kartice pogodnosti potrošio u prošloj kalendarskoj godini u nekom od Trgovačkih društva članica poslovnog sistema Sportina Group izrekom navedenih u ovim Pravilima.

Izdavač zadržava pravo dodjeljivanja i poništavanja dodatnih boniteta i pogodnosti po vlastitoj procjeni.

Bonitetni razredi Kluba XYZ:

Za promete ostvarene na prodajnim mjestima, u kojima Imatelj može koristiti Karticu pogodnosti XYZ, za Imatelje iz Bosne i Hercegovine vrijedi sljedeća lokalna ljestvica:

Bonitetni razred Ukupna vrijednost kupovina u KM Visina popusta
1.razred od 0 do 1.999,99 KM 0%
2.razred od 2.000,00 do 4.999,99 KM 5%
3.razred od 5.000,00 do 9.999,99 KM 10%
4.razred iznad 10.000,00 KM 15%

 

Ako član kluba obavi kupovinu u stranoj državi, vrijednost kupovine mu se preračunava u valutu KM skladno s važećom kursnom listom na dan kupovine. Također mu se u isto vrijeme njegova lokalna ljestvica (ako ne živi u državi u kojoj je službena valuta plaćanja KM) preračunava u valutu KM. Uz pomoć tih promjena, popust će mu se obračunati u skladu s lokalnom ljestvicom.

Popust koji se ostvaruje uz karticu pogodnosti Kluba XYZ ne vrijedi na nakit modnih marki Michael Kors i Vista Fashionista.