print_logo

Pogodnosti

Kartica pogodnosti XYZ djeluje po načelu zbrajanja vrijednosti svih kupnji Imatelja obavljenih u nekom od Trgovačkih društava članica poslovnog sustava Sportina Group izrekom navedenih  u ovim pravilima. Vrijednost, odnosno iznos svake redovne kupnje unosi se u računalni sustav, te se Imatelj, ovisno o iznosu obavljenih kupnji, svrstava u određeni bonitetni razred, slijedom čega mu se pri svakoj sljedećoj kupnji odobrava popust predviđen za taj bonitetni razred. Kada Imatelj Kartice pogodnosti XYZ svojim kupnjama u jednoj bonitetnoj godini dosegne viši bonitetni razred od trenutačnog, pri svakoj sljedećoj kupnji obračunat će mu se visina popusta u skladu s važećom tablicom bonitetnih razreda Kluba XYZ, koja vrijedi dok Imatelj Kartice pogodnosti ne dostigne sljedeći viši bonitetni razred.

Bonitetno razdoblje u kojem se Imatelju Kartice pogodnosti zbraja vrijednost kupnji radi dostizanja višeg bonitetnog razreda ograničeno je na jednu kalendarsku godinu, odnosno u obzir se uzima vrijednost kupnji ostvarenih u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine. Na početku svake nove kalendarske godine, ukupna se vrijednost kupnji ponovno postavlja na 0 (nulu), međutim, bonitetni razred koji je Imatelj Kartice pogodnosti dostigao na kraju kalendarske godine prenosi mu se u sljedeću kalendarsku godinu. Dakle popust na početku kalendarske godine ovisi o iznosu koji je Imatelj Kartice pogodnosti potrošio u prošloj kalendarskoj godini u nekom od Trgovačkih društva članica poslovnog sustava Sportina Group izrekom navedenih u ovim Pravilima.

Izdavatelj zadržava pravo dodjeljivanja i poništavanja dodatnih boniteta i pogodnosti po vlastitoj procjeni.

Bonitetni razredi Kluba XYZ:

Za promete ostvarene na prodajnim mjestima, u kojima Imatelj može koristiti Karticu pogodnosti XYZ, za Imatelje iz Republike Hrvatske vrijedi sljedeća lokalna ljestvica:

Bonitetni razred Zajednička vrijednost kupovina u HRK Visina popusta
1. 0 do 7499,99 0%
2. 7500 do 17999,99 5%
3. 18000 do 35999,99 10%
4. nad 36000 15%

 

Ako član kluba obavi kupnju u stranoj državi, vrijednost kupnje mu se preračunava u valutu EUR skladno s važećom tečajnom listom na dan kupnje. Također mu se u isto vrijeme njegova lokalna ljestvica (ako ne živi u državi u kojoj je službena valuta plaćanja EUR) preračunava u valutu EUR. Uz pomoć tih pretvorbi, popust će mu se obračunati u skladu s lokalnom ljestvicom.

Popust koji se ostvaruje uz karticu pogodnosti Kluba XYZ ne vrijedi na artikle modnih marki Wigglesteps, Laceup, kao i na nakit modne marke Michael Kors.