print_logo

SPLOŠNA PRAVILA IZDAJE IN UPORABE KARTICE UGODNOSTI XYZ

1. SPLOŠNO

Ta splošna pravila določajo pogoje uporabe kartice ugodnosti XYZ, ki jo izdaja Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce.

Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih poslovanja, imajo naslednji pomen:

Imetnik – oseba, ki je izpolnila pristopni obrazec (izpolnjeni vsi obvezni podatki) in pridobila kartico ugodnosti XYZ.

Podjetja v Sportini Group – podjetja v skupini Sportina Group, v katerih lahko imetnik zbira nakupe in koristi ugodnosti kartice kluba XYZ.

Slovenija:
Tom Tailor Lesce, Alpska cesta 43, Lesce
Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, Lesce
Hrvaška:
Sportina, d. o. o., Remetinečka cesta 139, Zagreb
Tom Tailor Zagreb, Remetinečka cesta 139, Zagreb
Srbija:
Sportina, d. o. o., Beograd, Omladinskih brigada 102, Beograd
Tom Tailor, d. o. o., Omladinskih brigada 102, Beograd
Črna gora:
Sportina, d. o. o., Podgorica, Cetinjski put bb, Podgorica
Bosna in Hercegovina:
Ab-line, d. o. o., Halilovići 6, Sarajevo
Tom Tailor, d. o. o., Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo
Bolgarija:
Sportina Eood, Vitosha No 146B, Sofija
Tom Tailor Sofia, Vitosha No 146B, Sofija
Kosovo:
Sportina & Albi Zona e re industriale Veternik, Priština

 

Države, v katerih imetnik lahko koristi ugodnosti kluba XYZ: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Kosovo, Črna gora, Bolgarija, Bosna in Hercegovina.

 

2. KARTICA

Kartica ugodnosti kluba XYZ je kartica zvestobe, ki imetnikom omogoča dodatne ugodnosti. Te lahko izkoristijo pri nakupih v izbranih poslovalnicah Sportine Group v vseh državah, v katerih imetnik lahko koristi ugodnosti kluba XYZ.

Seznam poslovalnic, v katerih lahko posameznik pridobi kartico kluba XYZ, in seznam izbranih poslovalnic kluba XYZ, v katerih lahko imetnik izkoristi kartico ugodnosti XYZ, sta objavljena na spletni strani www.xyz-club.com in v poslovalnicah, kjer lahko posameznik pridobi kartico kluba XYZ.

3. IMETNIK

Kartico ugodnosti kluba XYZ lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki je starejša od 15 let in izpolni pristopno izjavo (za izpolnjeno pristopno izjavo se šteje, če so izpolnjeni vsi obvezni podatki) na enem izmed prodajnih mest, ki so vključena v klub XYZ, ali na portalu www.xyz-club.com.

V 60 dneh po prejemu pristopne izjave izdajatelj kartice prosilcu pošlje na njegov naslov individualizirano plastificirano kartico z identifikacijsko številko kot je zapisana na odrezku, ki ga je prejel ob podpisu pristopne izjave.

Posameznik postane član kluba XYZ s podpisom pristopne izjave, ki vključuje vse obvezne podatke, oziroma če se prijavi v klub na portalu www.xyz-club.com in vpiše v spletni obrazec vse obvezne podatke ter potrdi, da so podatki pravilni.

Posameznik se s podpisom pristopne izjave ali s potrditvijo podatkov na portalu www.xyz-club.com strinja s temi splošnimi pogoji.

Članstvo v klubu je prostovoljno ter brezplačno, vsak član pa ima pravico, da v skladu s temi splošnimi pogoji kadar koli izstopi iz kluba XYZ.

Posamezna fizična oseba lahko pridobi le eno kartico ugodnosti kluba XYZ. Fizična oseba z istimi podatki (ime, priimek, naslov, rojstni datum), kot jih že ima obstoječi imetnik kartice, nove kartice ugodnosti kluba XYZ ne more pridobiti.

Kartica ugodnosti kluba XYZ ni prenosljiva in jo lahko uporabljajo le njeni imetniki. Ob uporabi ugodnosti iz nakupov lahko prodajalec Sportine Group, pri katerem imetnik kartice ugodnosti kupuje, zahteva osebni dokument, s katerim lahko identificira imetnika kartice ugodnosti XYZ.

4. IZDAJATELJ/UPRAVLJAVEC

Izdajatelj in lastnik kartice ugodnosti XYZ je Sportina Bled, d. o. o., Alpska 43, 4248 Lesce.

Izdajatelj, Sportina Bled, d. o. o., se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke zavaroval, uporabljal, hranil in obdeloval v skladu z določili vsakokratno veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.

5. OSEBNI PODATKI

Kartico ugodnosti XYZ lahko fizična oseba dobi, samo če je starejša od 15 let in podjetju Sportina Bled, d. o. o., na podpisani pristopni izjavi ali na portalu www.xyz-club.com posreduje vse obvezne osebne podatke: ime, priimek, naslov prebivališča, državo prebivališča in spol. Z izpolnitvijo pristopnega obrazca imetnik dovoljuje, da Sportina Bled, d. o. o., Alpska 43, 4248 Lesce, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o opravljenih nakupih obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Imetnik kartice ugodnosti XYZ s svojim podpisom na pristopni izjavi ali s potrditvenim elektronskim sporočilom tudi dovoljuje, da lahko upravljavec ob izdaji kartice preveri vse podatke, navedene na pristopni izjavi, in jih elektronsko obdela. Imetnik zagotavlja, da so vsi posredovani podatki na vseh obrazcih, povezanih z uporabo kartice ugodnosti XYZ, resnični in točni.

Poleg podatkov, ki jih imetnik vnese pri izpolnitvi pristopnega obrazca, se obdelujejo tudi podatki, ki jih upravljavec pridobi ob nakupu, torej vsi podatki, ki so navedeni na paragonskem bloku (računu): podjetje in poslovalnica, v kateri je član kupoval, čas nakupa, številka računa, kraj nakupa, datum, ean-koda izdelka, naziv izdelka, popust, količina, cena, DDV, vrednost blaga, znesek računa, način plačila in prodajalec. Ean-koda, navedena na paragonskem bloku, podrobno definira kupljeni izdelek, torej lahko iz nje razberemo podatke, kot so tip izdelka, blagovna skupina, velikost izdelka, barva izdelka, blagovna znamka izdelka itn. Ti podatki se uporabljajo za analize nakupovalnih navad in izpeljavo kazalnikov, ki pomagajo določiti profil posameznega člana in Sportini Bled, d. o. o., omogočijo pripravo personaliziranih ponudb. Podatki, ki jih obdeluje upravljavec za izdelavo analize nakupovalnih navad in izpeljavo kazalnikov, obsegajo tudi naslednje vrste osebnih podatkov: najljubša trgovina (glede na ustvarjeni promet), najpogosteje obiskana trgovina, najljubša blagovna znamka (glede na ustvarjeni promet), najpogosteje kupljena blagovna znamka, dan zadnjega nakupa in zadnja trgovina, v kateri je kupoval, kolikokrat povprečno imetnik kupuje pri podjetjih članih Sportine Group (v preteklem letu), kolikšen je povprečen MD oziroma kazalnik, ali je stranka ljubitelj akcij ali kupuje bolj v redni prodaji, najuspešnejši komercialni kanal (na katerega od njih se odziva), promet letos, promet lani, datum prijave, razpršenost nakupovanja (v koliko različnih poslovalnicah kupuje stranka) in morebitne druge vrste osebnih podatkov.

Če imetnik kartice nakupuje pri podjetju v Sportini Group, se podjetje v Sportini Group za preverjanje bonitetnega razreda imetnika poveže s centralno bazo na strežnik podjetja Sportina Bled, Alpska 43, 4248 Lesce. Podatki o nakupu se avtomatsko vpišejo v centralno bazo upravljavca (na sedežu podjetja Sportina Bled, d. o. o.) ter shranijo pri podjetju v Sportini Group, pri katerem je imetnik kartice nakupoval.

Imetnik kartice ugodnosti dovoljuje upravljavcu, da posreduje njegove osebne podatke, potrebne za preverjanje bonitetnega razreda, podjetju v Sportini Group, pri katerem imetnik opravlja nakup, za obračun popusta. Imetnik kartice ugodnosti tudi dovoljuje, da podjetje v Sportini Group, pri katerem je nakupoval, posreduje vse podatke o njegovem nakupu podjetju Sportina Bled, d. o. o., za beleženje rednih nakupov, iz katerih se določi bonitetni razred posameznega imetnika kartice, ter za druge namene obdelave, ki so določeni v teh splošnih pogojih.

Imetnik kartice ugodnosti tudi dovoljuje, da so njegovi osebni podatki in podatki o nakupih shranjeni v centralni bazi Sportine Group, na sedežu podjetja Sportina Bled, d. o. o.

Podatki o imetnikih kartic se lahko pošiljajo pogodbenim obdelovalcem upravljavca zbirke osebnih podatkov, ki na njegov račun in v njegovem imenu obdelujejo osebne podatke o imetniku. Pogodbeni obdelovalci so poleg podjetij v Sportini Group tudi podjetja, ki pošiljajo imetnikom SMS- ali MMS-sporočila, tiskarne, podjetja, ki vzdržujejo programsko opremo upravljavca ter podatkovne baze, in morebitna druga podjetja, s katerimi upravljavec sklene pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Imetnik kartice ugodnosti kluba XYZ lahko zbira vrednosti nakupov ter uporablja popuste s kartice ugodnosti XYZ v vseh državah, v katerih lahko koristi ugodnosti kluba XYZ.

V zvezi z iznosom osebnih podatkov v države, v katerih imetnik lahko koristi ugodnosti kluba XYZ (in te države niso članice Evropske unije ali evropskega gospodarskega prostora), imetnik izjavlja in potrjuje, da ga je upravljavec osebnih podatkov seznanil s posledicami takšnega iznosa in da ga je opozoril, da v tretji državi morda ne bo deležen iste ravni pravnega varstva osebnih podatkov kot v Republiki Sloveniji.

Sportina Bled, d. o. o., in njeni pogodbeni obdelovalci bodo podatke, ki jih bodo imetniki kartice ugodnosti XYZ posredovali v zvezi z lastništvom kartice, povezovali s podatki o nakupih ter transakcijskimi podatki. Vsi bodo hranjeni v bazi podatkov v podjetju Sportina Bled, d. o. o., in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Vsi podatki, podatki s pristopnih obrazcev in drugi, bodo redno analizirani, upravljavec zbirk osebnih podatkov pa jih bo uporabljal za segmentacijo, pripravo prilagojenih/individualnih ponudb, proučevanje nakupnih navad, anketiranje, dodeljevanje dodatnih bonitet in neposredno ter personalizirano trženje. Prav tako bodo kontaktni podatki imetnikov kartice ugodnosti kluba XYZ uporabljeni za obveščanje o promocijskih ponudbah in drugih aktivnostih podjetij v poslovnem sistemu Sportina Group in njihovih poslovnih partnerjev. Pri pošiljanju promocijskih ponudb pogodbeni partnerji podjetij v poslovnem sistemu Sportina Group nimajo dostopa do osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov sme za zgoraj navedene namene obdelovati osebne podatke imetnikov kartic ugodnosti XYZ, ki izvirajo iz posameznega pravnega naslova tudi za izvajanje svojih pogodbenih obveznosti do istega posameznika iz drugih pravnih naslovov in za pogajanja za sklenitev drugih pravnih naslovov z istim posameznikom.

Upravljavec osebnih podatkov sme osebne podatke imetnikov kartic ugodnosti povezovati s podatki o drugih imetnikih kartic in jih obdelovati za zgoraj navedene namene.

Imetnik z izpolnitvijo obrazca in s sprejetjem teh splošnih pogojev tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Zbiranje podatkov o posamezniku je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni v pristopnem obrazcu kot obvezni, ne želi posredovati upravljavcu, ne more pridobiti kartice ugodnosti kluba XYZ. Imetnik kartice ugodnosti kluba XYZ lahko kadar koli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove dodatne podatke (niso opredeljeni v pristopnem obrazcu kot obvezni) za neposredno trženje. Upravljavec osebnih podatkov mora v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za neposredno trženje ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti imetnika kartice, ki je to zahteval. Dodatni podatki (niso opredeljeni v pristopnem obrazcu kot obvezni) imetnika kartice, ki so vodeni v računalniškem sistemu, se v tem primeru brišejo, pristopna izjava imetnika kartice pa ostane shranjena v arhivu Sportine Bled, d. o. o. Imetnik kartice kljub zahtevi po prenehanju uporabe njegovih dodatnih podatkov (niso opredeljeni v pristopnem obrazcu kot obvezni) za neposredno trženje še vedno lahko koristi vse ugodnosti, ki jih ima zaradi članstva v klubu XYZ.

Če imetnik kartice ugodnosti s pisno izjavo, ki jo pošlje po pošti na sedež upravljavca ali po elektronski pošti na naslov xyz@sportina.si, zahteva prenehanje obdelave vseh njegovih osebnih podatkov, torej tudi podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni, za kateri koli namen, določen v teh splošnih pogojih, se njegova zahteva šteje za odjavo iz kluba ugodnosti XYZ in mu z odjavo kartice ugodnosti XYZ prenehajo tudi vse ugodnosti, ki jih je imel zaradi članstva v klubu XYZ.

Upravljavec osebnih podatkov lahko hrani nekatere osebne podatke o imetniku kartice ugodnosti XYZ še največ pet let po odpovedi kartice. Podatki o posameznih nakupih pa se lahko hranijo še največ deset let od posameznega nakupa.

6. UGODNOSTI

Kartica ugodnosti XYZ deluje po načelu seštevanja vrednosti vseh nakupov. Vsak reden nakup z njo se vnese v računalniški sistem, in ko imetnik z nakupi s kartico ugodnosti XYZ v enem bonitetnem letu doseže višji bonitetni razred od svojega trenutnega, se mu obračuna višina popusta v skladu z veljavno preglednico bonitetnih razredov kluba XYZ. Ko imetnik kartice z nakupom doseže višji bonitetni razred, se mu ob naslednjem nakupu prizna nova višina popusta, ki se na kartici ohrani, dokler ne doseže novega višjega bonitetnega razreda.

Bonitetno obdobje, v katerem imetnik zbira vrednosti nakupov in s tem kandidira za dosego višjega bonitetnega razreda, je omejeno na eno leto, to je od 1. januarja do 31. decembra. Z novim koledarskim letom se skupna vrednost nakupov znova postavi na 0, bonitetni razred, ki ga je imetnik kartice dosegel na koncu koledarskega leta, pa se mu prenese v naslednje leto. Torej je popust na začetku in do konca koledarskega leta odvisen od vsote nakupov, ki jih je opravil v prejšnjem koledarskem letu, lahko pa je tudi višji, če imetnik kartice v tekočem letu preseže vsoto nakupov prejšnjega leta in doseže višji bonitetni razred.

Ne glede na zgornji odstavek si podjetje v Sportina Group pridržuje pravico, da nekaterim posameznikom podeli dodatne bonitete po lastni presoji.

Bonitetni razredi kluba XYZ

Bonitetni razred Višina popusta Skupna vrednost nakupov v EUR
1. razred 0 % do 999,99 €
2. razred 5 % od 1000 do 2499,99 €
3. razred 10 % od 2500 do nad 4999,99 €
4. razred 15 % nad 5000 €

 

Če imetnik kartice XYZ nakupuje pri podjetju v Sportini Group, ki je v drugi državi, v kateri  lahko koristi ugodnosti kluba XYZ, se za seštevanje vrednosti vseh nakupov vrednost njegovega nakupa pretvori v EUR po dnevno veljavnem tečaju.

Pogoji za uporabo kartice ugodnosti XYZ

Pri plačilu blaga je treba pred plačilom pri blagajni predložiti kartico ugodnosti XYZ. Poznejši vpis nakupa ni mogoč, prav tako ni mogoče pozneje izkoristiti popustov. Brez predložene kartice ugodnosti XYZ prav tako ni mogoče izkoristiti drugih ugodnosti.

Kartica ugodnosti XYZ ne velja med sezonskimi razprodajami in za izdelke, ki so v akciji. Popusti se ne seštevajo. Vrednost kupljenih znižanih izdelkov se prišteje vsoti nakupov na kartici.

Pri morebitnih tehničnih težavah in vzrokih višje sile, ki ovirajo delovanje računalniškega sistema, Sportina Bled imetnikom kartice ugodnosti za čas sistemskih motenj ne zagotavlja vpisa nakupov in uporabe ugodnosti kartice ugodnosti XYZ. Sportina Bled, d. o. o., in druga podjetja iz Sportine Group niso odgovorna za morebitno škodo, ki bi lahko imetnikom kartice nastala pri morebitnih tehničnih težavah in vzrokih višje sile, ki ovirajo delovanje računalniškega sistema.

6.1 Dodatne ugodnosti

Kartica ugodnosti XYZ lahko imetnikom omogoča tudi različne kratkoročne ugodnosti, ki so prilagojene glede na podatke iz pristopne izjave in/ali podatke o nakupih posameznega imetnika kartice. Individualno prilagojene ponudbe se imetnikom kartice ugodnosti XYZ pošilja po telefonu, SMS- ali MMS-sporočilih, navadni pošti ali elektronski pošti in so objavljene tudi na spletnem portalu www.xyz-club.com.

7. PORTAL

Spletni portal www.xyz-club.com je vstopna točka, na kateri lahko imetnik kartice ugodnosti XYZ spremlja svoj profil, torej stanje na kartici, bonitete in kratkoročne ugodnosti, hkrati pa lahko ureja svoje podatke v skladu s temi splošnimi pogoji.

Dostop do osebnega profila na portalu www.xyz-club.com je mogoč z elektronskim naslovom, ki je bil podan na pristopni izjavi ali na portalu, in z geslom, ki ga uporabnik pridobi po uspešni aktivaciji računa prek spleta.

8. SPREMEMBA PODATKOV

Če se osebni podatki imetnika kartice, ki jih je posredoval v pristopni izjavi ali na portalu www.xyz-club.com, spremenijo, mora spremembo podatkov sporočiti v 30 dneh po pošti na sedež podjetja Sportina Bled, d. o. o., ali po e-pošti na xyz@sportina.si.

Imetnik lahko osebne podatke spremeni tudi na portalu www.xyz-club.com v svojem osebnem profilu.

9. MENJAVA KARTICE

Izgubo ali krajo kartice ugodnosti prijavite po pošti neposredno na sedež izdajatelja, podjetja Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce, po telefonu 080 13 13 ali na e-naslov xyz@sportina.si. Izdajatelj bo najpozneje v 90 dneh po prejetju prijave poslal novo. Vse ugodnosti z izgubljene ali ukradene kartice se v 15 dneh od prijave prenesejo na novo. Stara kartica se blokira takoj po prejetju obvestila o izgubi ali kraji. Člani kluba XYZ lahko pridobijo vse informacije, povezane s klubom, na brezplačni telefonski številki 080 13 13.

Izdajatelj ne prevzema odgovornosti, če kartico ugodnosti XYZ imetniku odtujijo in ugodnosti uporabljajo tretje osebe.

10. PRENEHANJE ČLANSTVA

Kartica ugodnosti XYZ je veljavna do pisnega preklica izdajatelja ali do prejetja izjave imetnika v skladu s to točko. Imetnik kartice ugodnosti XYZ lahko kadar koli s pisno izjavo, ki jo pošlje po pošti na sedež izdajatelja, navedenem v prejšnji točki teh pravil, ali po elektronski pošti na naslov xyz@sportina.si, zahteva, da podjetja v poslovnem sistemu Sportina Group prenehajo uporabljati podatke na načine in za namene, določene v teh splošnih pogojih, ter tako izstopi iz kluba XYZ in se odpove lastništvu kartice ugodnosti XYZ ter vsem ugodnostim, ki izhajajo iz tega naslova. Kljub prenehanju članstva lahko upravljavec osebnih podatkov nekatere podatke o posamezniku hrani še največ pet let (splošni zastaralni rok) od prenehanja članstva.

Če s kartico ugodnosti XYZ dve leti ni opravljen noben nakup, postane neaktivna. Takšno ima izdajatelj pravico preklicati, ne da bi o tem obvestil imetnika.

11. OBJAVA PRAVIL

Ta pravila veljajo od dneva objave na spletni strani www.xyz-club.com.

Izdajatelj si pridržuje pravico spreminjanja pravil, ukinitve kluba XYZ in preklica kartice ugodnosti XYZ. Vse spremembe se javno objavijo na spletni strani www.xyz-club.com in veljajo od dneva spletne objave. Če imetnik uporablja kartico tudi po tako objavljenih spremembah, velja, da se z njimi strinja.

 

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Sportina Bled d.o.o.